קומו ונעלה ציון - מסע העלאת הביכורים לירושלים

בעקבות לימוד המשניות ממסכת ביכורים (למקור)

חוויה מטלטלת...

מבצעות משימה

יוצאים לדרך

ביחד נצא למסע משפחתי-page-001.jpg

לוח המשחק: מרצפות החדר, מסומנות בעזרת נייר דבק

מוכנים למסע

ממלאים את הטנא

משחקים לומדים ונהנים

טנא מלא - זהה את המיותר

להורדת המשחק, כולל כרטיסיות והוראות

מילים בריבוע - משחק מילים לשבועות

בקובץ המצורף מוכן להורדה והדפסה

ניתן ליצור קשר בכתובת
tochokevaro@gmail.com
ושמחת בחגך

© 2015  כל הזכויות שמורות

לתוכו כברו

Proudly created with Wix.com

טנא מלא - זהה את המיותר