top of page

 

עיצוב שולחן הסדר

 

מכת חושך

  • כרטיסי שמות:

  • גזרנו מלבן מבריסטול שחור בגודל הרצוי. קפלנו לשניים. הדבקנו "עיניים זזות" ורשמנו את השם בטוש לבן.

  • סידור הפרחים:

  • בחרנו לסדר סידורי פרחים קטנים בצנצנות שקופות כך שלא יסתירו ויפריעו בניהול הסדר. גם בתוך הצינצנות ניתן להכניס סטיקלייטים.

  • מפות:

  • השתמשנו במפה לבנה כבסיס ועל מחציתה פרסנו מפה שחורה מאל בד. לסמל את מכת חושך למצרים והאור לבני ישראל

  • חבקי מפיות:

  • השתמשנו בצמידי סטיקלייט כחבקים למפיות. אם מחשיכים באמצעות שעון שבת האפקט מרשים ומשמח.

bottom of page