top of page

 

עיצוב מרחב ושולחן הסדר

מעבדים לבני מלכים

בתמונות נראים שני מרחבי הסדר. השולחן ערוך ומוכן כשולחן בני מלכים ל"שולחן עורך". עד לשלב הזה הישיבה במרחב השני בהסבה כראוי על כריות ובתפאורה של עבדות ותרבות מצרית. בלילה הזה נצא כולנו ממש מעבדות לחירות!

 

  • כרטיסי ישיבה: שם בכתב חרטומים

  • מצורף לוח מקראה "מתורגם" לאנגלית ועברית. את הלוח תולים וכל אחד צריך לפענח את שמו.

  • לדוברי אנגלית ניתן להכין את השמות בקישור הזה.

  • בחרנו להשתמש בצבעים שמשדרים עושר ומלכות. מעבר לכך על כל כסא מונח כתר מלכות.

  • רצוי לעצב סידור פרחים נמוך על מנת שכולם יוכלו לשמור על קשר עין.

מומלץ לאמץ את המנהג לשבת על מזרונים וכריות בהסבה מלאה ובנוחיות. הפינה מעוצבת בהתאם לנושא שבחרנו. אפשר לראות איך מיושם הרעיון שכוווווולם שותפים בהכנות בשמחה!

bottom of page