top of page

שבועות בדגש

ביכורים

מקורות

משחקים

קצרצרים

עיצוב

 

ביכורים

חג השבועות/חג מתן תורה/חג הקציר/חג הביכורים/עצרת... ריבוי השמות כריבוי פני החג. מונחת לפתחנו ההזדמנות לדלות נושאי דיון וערכים רבים ושונים מכל אחת מהאפשרויות. עלינו רק לבחור. 

אנחנו בחרנו ואתם?...

מחפשים רעיונות לחג?

האתר תוכו כברו יספק לכם רעיונות לעיצוב, הפעלות, יצירות, ודיונים  כדי שהשולחן שלכם יהיה יפה, טעים והכי חשוב מעניין...

לאה ורבקה

תוכו כברו גם בפייסבוק - הצטרפו לגרופ שלנו

נושאים ורעיונות ללימוד בקבוצות:

ממליצות לתכנן מפגש לימוד לקראת שבועות או בחג עצמו. מציעות מספר רעיונות לנושאים. על מנת להגדיל את מספר השותפים, לסקרן ולרענן נבחר מספר דוברים שיעבירו רעיון בנושא. לוח הזמנים יתוכנן בהתאם לנושא שנבחר. למשל 10 הדברות יעבירו 10 דוברים כל אחד במשך 5-7 דקות. הנה כמה הצעות שלנו:

  • "נשים מדברות דיברות"

  •  "נעים מאוד להכיר" – דמויות במגילת רות

  • "אשת חיל" - כל דובר מדבר על פסוק נבחר מתוך הפרק

  • "חמשה חומשי תורה" - כל דובר מדבר על ספר אחד מהתורה

  • "מפגש עם גר/ה" – סיפור חיים ודיון

  • "פרקי אימהות על פרקי אבות" - כל דוברת על משנה נבחרת מאבות

  • נעשה ונשמע - כל דוברת על המצווה החביבה עליה

  • וַתֵּלֶךְ, וַיֵּלֶךְ - בעקבות הולכות והולכים תנכיים. כל אחת והמסע הנבחר שלה. 

  • 7 המינים - על ביכורים, בכורות והשתבחות

  • באשר הלכו נלך - על מעברים בחיים בעקבות רות ונעמי

bottom of page