top of page

ט"ו בשבט הגיע - חג לאילנות

מעבר להנאה הצרופה שבהתבוננות בעצים ובצמחים בתנופת צמיחתם בעונה זו של השנה, מביא איתו החג הזדמנות להתבוננות פנימית מתוך השוואת רבת שנים בין הצומח לאדם. משלים, דימויים וסמלים כמו: שרשים, נטיעות, ענפים, פירות, צמיחה וכמישה, ועוד רבים וטובים.

לפניכם, שוב, מקורות לעיון ושיחה, כמו גם הצעות לפעילויות ועיצוב שולחן החג.

 

שיהיה לכולנו חג מצמיח ופורה

רבקה ולאה

מקורות

תפילת הנוטע - גילגוליה

הפעלות

עיצוב השולחן

משחק - מה במשבצת 

מחפשים רעיונות לחג?

האתר תוכו כברו יספק לכם רעיונות לעיצוב, הפעלות, יצירות, ודיונים  כדי שהשולחן שלכם יהיה יפה, טעים והכי חשוב מעניין...

לאה ורבקה

תוכו כברו גם בפייסבוק - 

הצטרפו לגרופ שלנו

bottom of page