חוש המישוש.jpeg

תולדות
משחק חוש
המישוש
בעקבות
יצחק ועשו

לך לך
מצורף קובץ המשחק.
1. משתעשעים בעיצוב עם העקבות.

2. משחק הזכרון: כל אחד בתורו הופך שתי עקבות. המטרה להתאים זוג של "הולך" עם יעד המטרה שלו.

בראשית
בקובץ המצורף הנחיות למשחק ועיצוב השולחן.
 

וַיחי 
ברכות, סמלים
ומה שביניהם

קובץ מצורף
עם הצעה ללמוד ומשחק.

שיכול ידיים.jpg

וארא 

סודוקו של 10 המכות בקובץ המצורף. 

וַיֵּ֣שֶׁב 
קובץ מצורף
עם הצעה לדיון ומשחק.

בבושקות.jpg

שמות 

השבת נפגש עם המיילדות, שפרה ופועה. לכבודן ולזכותן השולחן לובש בבושקות. בליווי השיר של דליה קווה בקובץ המצורף

פרשת ויצא

  הנחיות       המשחק

אבנים.jpg