וַיֵּ֣שֶׁב 

קובץ מצורף

עם הצעה לדיון ומשחק.

וארא 

סודוקו של 10 המכות בקובץ המצורף. 

פרשת ויצא

  הנחיות       המשחק

אבנים.jpg
בבושקות.jpg

שמות 

השבת נפגש עם המיילדות, שפרה ופועה. לכבודן ולזכותן השולחן לובש בבושקות. בליווי השיר של דליה קווה בקובץ המצורף

לך לך

מצורף קובץ המשחק.
1. משתעשעים בעיצוב עם העקבות.

2. משחק הזכרון: כל אחד בתורו הופך שתי עקבות. המטרה להתאים זוג של "הולך" עם יעד המטרה שלו.

וַיחי 

ברכות, סמלים ומה שביניהם

קובץ מצורף

עם הצעה ללמוד ומשחק.

שיכול ידיים.jpg