וַיֵּ֣שֶׁב 

קובץ מצורף

עם הצעה לדיון ומשחק.

וארא 

סודוקו של 10 המכות בקובץ המצורף. 

פרשת ויצא

  הנחיות       המשחק

שמות 

השבת נפגש עם המיילדות, שפרה ופועה. לכבודן ולזכותן השולחן לובש בבושקות. בליווי השיר של דליה קווה בקובץ המצורף

לך לך

מצורף קובץ המשחק.
1. משתעשעים בעיצוב עם העקבות.

2. משחק הזכרון: כל אחד בתורו הופך שתי עקבות. המטרה להתאים זוג של "הולך" עם יעד המטרה שלו.

וַיחי 

ברכות, סמלים ומה שביניהם

קובץ מצורף

עם הצעה ללמוד ומשחק.

ניתן ליצור קשר בכתובת
tochokevaro@gmail.com
ושמחת בחגך

© 2015  כל הזכויות שמורות

לתוכו כברו

Proudly created with Wix.com