שיפה ושונה תהא השנה....

וכיצד מחוללים שינוי? מה לשנות? מתי? כמה? על זה נלמד ב

מקורות - שינוי

ניתן ליצור קשר בכתובת
tochokevaro@gmail.com
ושמחת בחגך

© 2015  כל הזכויות שמורות

לתוכו כברו

Proudly created with Wix.com