top of page
 • לפניכם הכרוז שהופץ בירושלים בזמן המצור על העיר בזמן מלחמת השחרור. ערכו חשבון מהי הצריכה היומית  של מים לנפש אצלכם בבית?

 • נסו ליום אחד להפעיל את מערכת המיחזור כשכל אחד מבני הבית אחראי להפעלת תחנה אחת.

מקורות

בקבצים המצורפים דפי מקורות והנחיה ללימוד אינטראקטיבי בנושא: מפות ירושלים!

מפות עתיקות, חדשות, מצוירות או מצולמות

פתחו את קובץ הלימוד ועיינו בהנחיות ובקישורים הנלווים. בהמשך אתם מוזמנים לפתוח את הקובץ השני עם החידות. 

בהצלחה ובהנאה.

כל הזכויות שמורות לרונית חוג'יבקוב.

שאלות

מזמינות אתכם לקרא את האגדה המודרנית "ששת ימים ושבעת השערים" של יצחק נבון שנמצאת בקובץ המצורף. כמו כן מופיעות בקובץ תמונות השערים לגזירה, ובעקבותיה מציעות הפעלה משפחתית: מקמו את השערים על פי הרמזים המצורפים סביב מבנה החומות שתקימו מלבני משחק/קופסאות/ציור עם קווי מתאר או וופלים... (הפתרון משמאל במפה המצורפת - לא להציץ!)

 

1. אני שער מעוטר, אני צומח ושכני חי.

2. אם תרצו לעבור דרכי תצטרכו לחכות לביאת...

3. אני צמוד למגדל, וכשיוצאים ממני לכוון הים,

משמאלי השער בו נכנסו לוחמי תש"ח.

4. אני השער הכי צעיר מימיני ומשמאלי ערים עתיקות.

5. דרכי נכנסו הצנחנים, כי זה שלידי חסום.

6. שמי כשם איבר מגופכם, וריח טוב עולה באפי משכני.

7. שמי כשם עירי, וריח צחנה עולה באפי.

8. זבל עובר דרכי דורות על גבי דורות, אבל מצבי עדיף על שכני הסגור.

 

 

שערים ושערים.jpg
פאזלים.jpg
שמות ירושלים.jpg
פתקאות.jpg

תחנות פעילות ירושלמיות:

 • שערי ירושלים: שמות שערי ירושלים על הכסאות. עליכם לסדר אותם לפי הסדר ולסיום להבקיע שער עם כדור בכל אחד מהם

 • פאזלים: שתי תמונות של ירושלים. (ברמות שונות)

 • סידור תמונות: תמונות מירושלים בתקופות שונות . לסדר לפי סדר כרונולוגי

 • פתקא אישית: בסלסילה פתקים עם שמות כל המשתתפים. כל אחד לוקח פתק אקראי וכותב עבורו תפילה.

 • בונים בירושלים: בונים שכונה/שוק/אתר מירושלים בעזרת קוביות, לגו, דמויות וכו

 • שמות ירושלים + הטעיות להוציא כמה שיותר שמות ירושלים בדקה. 

למתכונים לחצו על התמונות

ארוחה ירושלמית:

 • קיגל ירושלמי (למתכון לחצו על התמונה), חמוצים (אשכנזים...)

 • פיתות, מפרום, חמינדוס, סופריטו, במיה .... (ס"ט)

 • גרגירי חומוס מבושלים ומפולפלים בתוך קונוס נייר

 • ממתקים ספרדיים אופיינים: בקלוואה, רחת לקום, מלבי וכו'

bottom of page