top of page

ציוד למסע

על כל כסא תלוי תיק גב/צרור/שקית למסע. בכל תיק כרטיסים עם תמונות של ציוד למסע. יש להתאים את התכולה למי שיושב בכסא, ולדאוג שיהיו לו דברים שאין לו צורך בהם (למשל: טיטול לנערה, או משקפיים למי שאינו זקוק וכו') על המשתתפים לפתוח את התיק בהנתן האות ולעשות החלפות עם בני המשפחה עד שכולם מאורגנים למסע בהגבלת זמן. בשלב הבא על כל משתתף לענות על שאלה מתוך כרטיסיות השאלות. בקובץ המצורף כרטיסיות מוכנות להדפסה. 

הפעלות

סודוקו עשרת המכות

משחק סודוקו על עשרת המכות מוכן להדפסה בקובץ המצורף

  • המפתח לחירותך...

  • בסלסילה מפתחות שונים (מפתח לדלת, פותחני בקבוקים, פותחן של קפ' שימורים, סכין למעטפה, מפתח שבדי, מפתח סול, "מפתח עניינים, כרטיס מגנטי...). כל אחד מהמשתתפים יענה על השאלה: מה היית רוצה לשחרר/להוציא לחופשי באמצעות המפתח שבידך?

  • נ.ב. ניתן להשתמש במפתחות אמיתיים או בתמונות. כרטיסיות מוכנות להדפסה בקובץ המצורף.

הזמנה לליל הסדר:

 

על מנת לערב ולהפעיל כמה שיותר ממשתתפי הסדר, ניתן לשלוח הזמנה למשתתפים. ההזמנה מכניסה לאוירה ובאמצעותה מטילים משימות על כולם. כל אחד לפי יכולותיו וכישוריו.

bottom of page