כשראש השנה מתקרב זה סימן ש... צריך להתייחס ל"סימנים"...

כשראש השנה מתקרב זה סימן ש... צריך להתייחס ל"סימנים"...

מהו סימן? מתי משתמשים בסימנים? האם גם אתם יוצרים סימנים?

מזמינות אתכם ללמוד, לייצור ולחוות סימנים עתיקים כחדשים.

מקורות - סימנים

ניתן ליצור קשר בכתובת
tochokevaro@gmail.com
ושמחת בחגך

© 2015  כל הזכויות שמורות

לתוכו כברו

Proudly created with Wix.com