top of page

כשראש השנה מתקרב זה סימן ש... צריך להתייחס ל"סימנים"...

כשראש השנה מתקרב זה סימן ש... צריך להתייחס ל"סימנים"...

מהו סימן? מתי משתמשים בסימנים? האם גם אתם יוצרים סימנים?

מזמינות אתכם ללמוד, לייצור ולחוות סימנים עתיקים כחדשים.

מקורות - סימנים

כשראש השנה מתקרב זה סימן ש... צריך להתייחס ל"סימנים"...
bottom of page