top of page

דיון: כָּל אָדָם צָרִיך מִצְרַיִם

נחתוך את השיר לשורות ​ (בודדות או יותר לפי העניין)  ונכין מהן כרטיסיות. נפזר את הכרטיסיות על השולחן וכל אחד יבחר קטע שאיתו הוא מזדהה וישתף בתורו מדוע בחר בו.

 

הפעלות

לבני נוער ומבוגרים

המחזה: חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים

ניתן להמחיז סצנות מסיפור יציאת מצרים. רצוי להכין ארגז תחפושות מגוונות מראש.

ניתן להפוך את ההמחזה למעניינת יותר על ידי מתן הנחיות למשל: כל משתתף מייצג מישהו מהמשפחה (סבא, סבתא, דודה...) ומתאר את יציאת מצרים מנקודת מבטו - כולל לבוש, ביטויים אופניינים, תכונות אופייניות, מימיקה וג'סטות.

מ-3 עד 99...

משחק: דייגים דייגים

המטרה: יצירת שאלות

נדרש: קערת זכוכית

 סול להכנת דגים

 סיכות משרד

 חכה שבקצהה מגנט  

ממלאים את הקערה במים. מציפים במים את הדגים שהכנו מסול כשלכל דג מוצמדת סיכת משרד. על כל דג  בצדו התחתון כתובה מילה מענייני הסדר.

 

כל אחד בתורו דג דג באמצעות החכה, ועליו לחבר שאלה לתשובה שכתובה על הדג. (אפשר להכין דגים משני צבעים או יותר בחלוקה לרמות).

 

תשובות לדוגמא: לילדים - "ארבע" (שאלות אפשריות לדוגמא: כמה כוסות שותים, כמה בנים מוזכרים בהגדה, וכו')

למבוגרים - "צפון" (שאלות אפשריות לדוגמא: להחבאה בסדר קוראים? לאיזה כיוון יצאו בני ישראל?)

 

  

מ-3 עד 99...

bottom of page