איך זה "עובד"?

נראה כי יש שלושה סוגים של סימנים במאכלים :

מאכלים שמזכירים בטעם או במראה חוויה מבורכת (מתיקות, צמיחה מהירה, פריון וכד')

מאכלים שהצליל של שמם מזכיר ברכה: רוביא – ירבו

ומאכלים שצליל שמם מזכיר קללה, ובאמצעותם  אנו מקללים את אויבינו: כרתי - ייכרתו.

של"ה מסכת ראש השנה

פרק נר מצוה:

הענין הוא, שאין שום רמז באכילת הפרי, רק הפרי הוא סימן, שיזכור האדם ויתעורר בתשובה, ויתפלל על הדבר הזה. רצוני לומר, כשמשים רוביא על שלחנו ואכלו, אז הוא לו למזכיר שיתפלל על שירבו זכיותינו. וכשרואה כרתי, אז הוא למזכיר ורמז שיתפלל על הכרתת שונאינו. נמצא, העיקר הוא ההתעוררות והתפילה, ולאחר שהתפלל ואוכל דבר זה, אז הוא רושם שתתקיים תפילתו.

הגדרה:

סִימָן - זכר

1.דבר שמורה על, מנחה או מסמל דבר אחר; אות; תו.

2.חותם שהושאר. "הפציעה השאירה לי סימן על הגב." "סימני הצמיגים על הכביש הם ההוכחה להתרחשות התאונה."

3.אוֹת. "כשכואבת לי הברך סימן שעומד לרדת גשם." "הבית נקי, סימן שהעוזרת היתה היום."

4.אות, תו.

 

שאלה:

לאיזה מהפרושים מתאימים ה"סימנים" בראש השנה?

שְׂפַת הַסִימָנִים שֶל נֹעָה/נירה הראל

 

כמו ילדים רבים, גם נועה מתקשה לזכור את שמות ימות השבוע והיא מתבלבלת בכל פעם מחדש.

הפתרון שמוצאת נועה לבעייה פשוט מאוד, בתנאי שאמא תסכים לשתף פעולה

ניתן ליצור קשר בכתובת
tochokevaro@gmail.com
ושמחת בחגך

© 2015  כל הזכויות שמורות

לתוכו כברו

Proudly created with Wix.com