top of page

מחפשים רעיונות לפעילות משפחתית בחג ובחופשה?

האתר תוכו כברו יספק לכם רעיונות לעיצוב, הפעלות, יצירות, ודיונים כדי שהבית שלכם יהיה טעון בתכנים ובאוירה כיפית...

לאה ורבקה

תוכו כברו גם בפייסבוק -

 הצטרפו לגרופ שלנו

ט"ו בשבט הגיע -

חג לאילנות

 

מעבר להנאה הצרופה שבהתבוננות בעצים ובצמחים בתנופת צמיחתם בעונה זו של השנה, מביא איתו החג הזדמנות להתבוננות פנימית מתוך השוואת רבת שנים בין הצומח לאדם. משלים, דימויים וסמלים כמו: שרשים, נטיעות, ענפים, פירות, צמיחה וכמישה, ועוד רבים וטובים.

לפניכם, שוב, מקורות לעיון ושיחה, כמו גם הצעות לפעילויות ועיצוב שולחן החג.

 

שיהיה לכולנו חג מצמיח ופורה

רבקה ולאה

bottom of page