top of page

עיצוב מרחב ושולחן הסדר והפעלה
בדגש רביעיות

WhatsApp Image 2022-04-15 at 16.46.49.jpeg

השולחן ערוך בארבעה צבעים: 4 צבעי מפה/מפיות וכו', כפתיח והזמנה לשאלה וכניסה לנושא

  • לאורך הסדר מתגמלים את המשתתפים (על שאלה טובה/קריאה בהגדה/פירוש וכו') עם חלק של פאזל. מנסים להשלים תמונה - את לוח הפאזל בעזרת האחרים.

  • בקובץ המצורף שני לוחות פאזל שונים. בכל אחד 16 חלקים. כל טור יוצר רביעיה. על המשתתפים לשיים את הקטגוריה ולהסביר האם ואיך שייכת לפסח. 

WhatsApp Image 2022-04-18 at 10.16_edited.jpg
bottom of page