top of page
צופן אחשוורוש משלוח מלא.jpeg
צופן אחשוורוש מטבעות.jpeg
צופן אחשוורוש מגילה.jpeg
צופן אחשוורוש בקבוק גלוי.jpeg
צופן אחשוורוש משלוח פתוח.jpeg

צופן אחשוורוש 

משלוח בריחה לכל המשפחה

צופן אחשוורוש תווית לבקבוק.jpeg

2. התווית מודבקת על בקבוק יין או בירה באמצעות דבק סטיק כשמאחור רשום "מתנות לאביונים" בעיפרון. הכיתוב מתגלה רק אחרי ששותים את תכולתו...כאן קובץ התווית

3. בארנק מטבעות כשעל חלקן אותיות. סידור נכון  ייצור את הכיתוב " מגילת אסתר"

בתוך גליון דמוי קלף מסתתרים פסוקים מהמגילה. יש לסדר אותם לפי הסדר שהם מופיעים במגילה. בחיבור האותיות המודגשות יתקבל "מהודו ועד כוש"= 127

הקובץ להדפסה כאן

משלוח המנות המוצפן מתגלה עם פתיחת המנעול. פורים שמח!

1. האגרת עם ההנחיות למהלך הפעילות ועד לפיצוח הצופן מצורפת לבקבוק. הקובץ להדפסה כאן.

bottom of page