קומו ונעלה ציון - מסע העלאת הביכורים לירושלים

בעקבות לימוד המשניות ממסכת ביכורים (למקור)

חוויה מטלטלת...

מבצעות משימה

להורדת המשחק, כולל כרטיסיות והוראות

מילים בריבוע - משחק מילים לשבועות

בקובץ המצורף מוכן להורדה והדפסה

ניתן ליצור קשר בכתובת
tochokevaro@gmail.com
ושמחת בחגך

© 2015  כל הזכויות שמורות

לתוכו כברו

Proudly created with Wix.com