top of page

קומו ונעלה ציון - מסע העלאת הביכורים לירושלים

בעקבות לימוד המשניות ממסכת ביכורים (למקור)

חוויה מטלטלת...

מבצעות משימה

יוצאים לדרך

ביחד נצא למסע משפחתי-page-001.jpg

לוח המשחק: מרצפות החדר, מסומנות בעזרת נייר דבק

מוכנים למסע

ממלאים את הטנא

משחקים לומדים ונהנים

טנא מלא - זהה את המיותר

להורדת המשחק, כולל כרטיסיות והוראות

לחצו כאן

מילים בריבוע 2.jpg
מילים בריבוע.jpg

מילים בריבוע - משחק מילים לשבועות
בקובץ המצורף מוכן להורדה והדפסה

משחק זכרון לשבועות.png

משחק זכרון לשבועות - כל זוג קלפים מורכב משאלה ותשובה. לאחר שערבבנו מסדרים את הכרטיסים בשורות על המשטח וכל אחד בתורו הופך שני כרטיסים ומנסה לזכור ולהרכיב זוגות. בהצלחה 
הדפיסו וגזרו את הכרטיסים מהקובץ

ותודה לדביר בן ה-7.6 שהכין לבד את המשחק

bottom of page