top of page

משחק מבית "תוכו כברו"

מה במשבצת עלים

מודעה משחק טו בשבט.jpeg
ליקוא עלים מה במשבצת.jpeg

בשלב ראשון יוצאים לאסוף מגוון עלים בסביבה הקרובה.
מניחים את לוח המשחק ממש כמו ״מה במשבצת״
בכרטיסיות: 4 תמונות עלים בצורות שונות, 4 כרטיסיות עם שפת עלה שונות וכרטיסיות עם צבעים

(בדומה למה במשבצת) 
יש לסדר את העלים שאספנו בטורים ו/או בשורות לפי הכרטיסיות. 
מתחילים בטורים בלבד או בשורות בלבד ועוברים לשלבים למתקדמים של שילובים שונים בין הטורים לשורות (צורה ושפה, צורה וצבע, שילובי צבעים)
אפשר להעמיק ולשאול: מה צריך להיות במשבצת מסויימת גם אם אין לנו עלה מתאים?!
או: למה לעלה מסויים לא מצאנו משבצת?!
בערכה יש כרטיס ריק בו אפשר להוסיף ציור משלכם בהתאם לעלים שמצאתם. לחפש שמות צורות נוספים ושפת עלים. 
בהצלחה!

מה במשבצת רותם.jpeg
bottom of page