צמיד לידה כחבק מפיות. 

הפרטים יכולים להוות נושא לדיון

בקובץ המצורף הכיתוב מעוצב להדפסה וגזירה. השחלנו את הכיתוב על רצועת סול דביק ורק בקצה הסרנו

את הנייר מהדבק על מנת לסגור את הצמיד.

סימון מקומות הישיבה באמצעות בלוני הליום. בחרנו צבעים שיתנו אוירה מכובדת יחד עם חגיגת היום הולדת.

אריזות מתנה כחלק מהעיצוב וההפעלה בהמשך.

בתוך כל "מתנה" כרטיס עם שם של דמות מופת. כל אחד (או כל זוג משתתפים) מוציא את הכרטיס וחושב ומשתף מה המתנה שאותה דמות נתנה לעם ישראל. בהמשך עליו לומר מה הוא רוצה להעניק לעם ישראל השנה ביום ההולדת. 

בקובץ המצורף הכרטיסים

להדפסה וגזירה.

נרות מספרים בהתאם ליום ההולדת.

את סידור הפרחים בחרנו לעשות בזרים קטנים בתוך כוסות שעטפנו בבלונים בצבעים מטליים.

גוזרים את פיית הבלון.

מותחים ומלבישים על הכוס מהתחתית כלפי השפה. שוזרים זרים קטנים ומסדרים בכוסות. 

ניתן ליצור קשר בכתובת
tochokevaro@gmail.com
ושמחת בחגך

© 2015  כל הזכויות שמורות

לתוכו כברו

Proudly created with Wix.com