top of page
13000f90-7169-4ffc-8dfe-31185bad0a8f.jpg
0bd338e7-4cf9-4835-a14a-bd48ad6625b6.jpg

צמיד לידה כחבק מפיות. 

הפרטים יכולים להוות נושא לדיון

בקובץ המצורף הכיתוב מעוצב להדפסה וגזירה. השחלנו את הכיתוב על רצועת סול דביק ורק בקצה הסרנו

את הנייר מהדבק על מנת לסגור את הצמיד.

26c9fb3a-a114-40d4-b148-99703fc0ed8a.jpg
2540046e-09fa-4cfd-915d-e62e81e0cbd6.jpg

סימון מקומות הישיבה באמצעות בלוני הליום. בחרנו צבעים שיתנו אוירה מכובדת יחד עם חגיגת היום הולדת.

11279c04-15fc-46c3-808e-9602b1c6a3db.jpg

אריזות מתנה כחלק מהעיצוב וההפעלה בהמשך.

cf64bdb3-c856-4f53-ae3a-c16a5fe62c3d.jpg

בתוך כל "מתנה" כרטיס עם שם של דמות מופת. כל אחד (או כל זוג משתתפים) מוציא את הכרטיס וחושב ומשתף מה המתנה שאותה דמות נתנה לעם ישראל. בהמשך עליו לומר מה הוא רוצה להעניק לעם ישראל השנה ביום ההולדת. 

בקובץ המצורף הכרטיסים

להדפסה וגזירה.

3510ed32-eec3-48b8-8f0d-78b22844bcef.jpg
פסח הולדת עם 2.jpg

נרות מספרים בהתאם ליום ההולדת.

1 פסח הולדת עם.jpg
e68f719c-8bc1-4553-8630-e67f24ef894b.jpg
91542541-da0f-47bc-ad0a-c48a8b5ad63f.jpg

את סידור הפרחים בחרנו לעשות בזרים קטנים בתוך כוסות שעטפנו בבלונים בצבעים מטליים.

גוזרים את פיית הבלון.

מותחים ומלבישים על הכוס מהתחתית כלפי השפה. שוזרים זרים קטנים ומסדרים בכוסות. 

bottom of page